Foreninger / Åle-Hjortsvang Minihal

Åle-Hjortsvang Minihal

Kultur og Idrætshuset Aale Hjortsvang Minihal

I daglig tale kaldet Minihallen, som er opført i 2004-05 af frivillig arbejdskraft fra Aale og Hjortsvang.

Klik på billedet for mere info

Hallen er i dag en kommunal hal tilhørende skolen, men den daglige drift varetages af Brugerrådet, som består af en repræsentant fra ÅUI – HUIF – Ungdomsklubben – Skolen og Arbejdsgruppen. Efter kl. 16 og i weekends disponerer Brugerrådet over hallen, som typisk bliver brugt af de lokale foreninger til idræt og kultur.

Skoledistriktets borgere kan leje hallen til sportslige arrangementer, ikke til fester og lignende.

Fra hallen er der direkte adgang til cafeen, hvor der er mulighed for kaffebrygning., Herfra er der trappe til tilskuerplatformen, der strækker sig i hele hallens bredde. Her kan i øvrigt spilles bordtennis og løbes på løbebånd.

Der er bogudlån fra cafeen – et slags ”Folkets bibliotek”. Hvor alle er velkomne til at tage eller aflevere en bog.

Et multirum er indrettet som mødelokale og billard rum og er i øvrigt forsynet med diverse computerudstyr, således at det kan fungere som internet cafe eller pc-arbejdsrum i skole og fritid.

I skolens tidligere gymnastiksal er der et stort musiklokale og et mindre øvelokale.

Alt dette er det muligt at bruge for alle, der bor i Aale – Hjortsvang.

Webmaster Christina Kjøller